Политика за Защита на личните данни

 

А. Въведение

 

Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази полица обяснява какво ще направим с личните ви данни.

Съгласието за нашата употребата на бисквитки в съответствие с условията на тази полица, когато посетите сайта ни за пръв път, ни позволява да използваме бисквитки всеки път, в който посещавате уебсайта ни.

Б. Актуализиране на информация

 

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

В. Събиране на лични данни

Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:

 

информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;

информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;

информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;

информация, която въвеждате, когато създавате профил в нашия уебсайт – например името ви, профилна снимка, пол, рождена дата, семеен статус, интереси и хобита, образование и заетост;

информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели, за да настроите абонаменти към нашите имейли и/или бюлетини;

информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;

 информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;

информация, свързана с всичко, което закупувате, услугите, които използвате или трансакции, които правите чрез нашия уебсайт, които съдържат вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес и данни на кредитната карта;

информация, която публикувате в нашия уебсайт, с намерението да се публикува в интернет, която включва потребителското ви име, профилна снимка и съдържанието на публикациите ви;

информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;

всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Преди да ни разкриете личните данни на друг човек, трябва да получите съгласието му за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази полица

 

Г. Използване на личната ви информация

 

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:

 

администриране на нашите уебсайт и бизнес;

персонализиране на уебсайта ни за вас;

активиране на употребата ви на услуги, налични в уебсайта ни;

да ви изпращаме артикули, закупени чрез уебсайта ни;

доставяне на услуги, закупени чрез уебсайта ни;

да ви изпращаме заявления, фактури и напомняния за плащане и събиране на плащания от вас;

да ви изпращаме немаркетингови рекламни комуникации;

да ви изпращаме имейл известия, които конкретно сте заявили;

да ви изпращаме нашия имейл бюлетин, ако сте го заявили (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате бюлетин);

да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнесите на внимателно подбрани трети лица, които смятаме, че биха представлявали интерес за вас, чрез публикация или, ако конкретно сте се съгласили с това, чрез имейл или подобен канал (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации);

осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);

справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;

предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;

потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)

други цели.

Ако предоставите лична информация за публикуване в уебсайта ни, ние ще публикуваме и в противен случай ще използваме тази информация в съответствие с разрешението, което ни давате.

 

Личните Ви настройки могат да се използват за ограничаване на публикуването на вашата информация в уебсайта ни и могат да бъдат регулирани с помощта на управлението на сайта ни.

 

Ние няма да предоставим личната Ви информация на трети лица за техния или нечий друг директен маркетинг без вашето изрично съгласие.

 

Д. Оповестяване на лични данни

 

Може да оповестим личните Ви данни на всеки от нашите служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

 

Може да оповестим личните Ви данни на всеки член от групата на нашите компании (това означава нашите дъщерни дружества, нашата крайна холдингова компания и всичките ѝ дъщерни дружества), както е необходимо за целите, изложени в тази полица.

 

Може да оповестим личната Ви информация:

 

до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;

 във връзка с всеки процес или вероятни съдебни производства;

 за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама и намаляване на кредитен риск);

на купувача (или вероятния купувач) за всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);

 на всеки човек, който вярваме, че може да се яви пред съд или друг подобен орган, за оповестяване на тази лична информация, където според нашето разумно мнение подобен съд или орган може да нареди оповестяване на тази лична информация.

Освен в случаите, посочени в тази полица, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

 

Е. Международни трансфери на данни

 

Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази полица.

Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.

Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел Е.

 

Запазване на лична информация

 

Този раздел излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.

Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.

Без предразсъдъци обикновено изтриваме лични данни, спадащи към категориите, изложени отдолу, във времето или датата, изложена отдолу:

време в рамките на общоприети правила за обработката на лична информация .

Въпреки другите разпоредби ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 до степента, в която законът изисква от нас;

ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;

за да установим, упражним или защитим нашите права.

Защита на личната ви информация

 

Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.

Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.

Всички електронни парични трансакции, въведени чрез нашия уебсайт, ще бъдат защитени от криптираща технология.

Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.

Вие сте отговорни за конфиденциалното съхранение на паролата, която използвате за достъп до нашия сайт – ние няма да ви попитаме за вашата парола (освен когато се вписвате в уебсайта ни).

Изменения

 

От време на време може да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

 

Вашите права

 

Можете да ни инструктирате да ви осигурим всяка лична информация, която сме запаметили за вас – осигуряването на подобна информация ще бъде предмет на следните:

Снабдяването с подходящи доказателства за вашата самоличност - за тази цел обикновено приемаме копие на паспорта Ви, заверено от нотариус, плюс оригинално копие на битова сметка, показваща настоящия ви адрес.

 

По всяко време можете да ни инструктирате да не обработваме личната ви информация за маркетингови цели.

 

На практика или изрично ще се съгласите предварително за това да използваме личната ви информация за маркетингови цели, или ние ще ви осигурим възможност да се откажете от това да използваме личната ви информация за маркетингови цели.

 

Уебсайтове на трети страни

 

Нашият уебсайт включва хибервръзки към уебсайтове на трети страни и подробности за тях. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за политиките за поверителност и практиките на трети страни.

 

Актуализиране на информация

 

Молим да ни уведомите, ако личната ви информация, която съхраняваме, има нужда да бъде поправена или актуализирана.

 

Бисквитки

 

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитката е файл, който съдържа идентификатор (низ от букви и цифри), който се изпраща от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно към сървъра всеки път, в който браузъра поисква страница от сървъра. Бисквитките могат да бъдат или „настойчиви“ бисквитки, или бисквитки „за сесия“: настойчивата бисквитка ще бъде съхранявана от уеб браузър и ще остане валидна до срока си на годност, освен ако не бъде изтрита от потребителя преди този срок да изтече; от друга страна, бисквитката за сесия ще изтече в края на потребителската сесия, когато уеб браузърът бъде затворен. Обикновено бисквитките не съдържат никаква информация, която може да идентифицира потребителя, но личната ви информация, която ние съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, която се съхранява и се получава от бисквитките. Ние използваме бисквитки и настойчиви, и за сесия, в нашия уебсайт.

 

Имената на бисквитките, които използваме в уебсайта ни, и целта, поради която те се използват, са изложени отдолу:

използваме Google Analytics и Adwords в уебсайта си, за да разпознаваме компютър, когато един потребител посещава уебсайта / подобрява използваемостта на уебсайта / предотвратява измама, за да подобри сигурността на уебсайта;

Повечето браузъри ви позволяват да откажете приемането на бисквитки – например:

в Internet Explorer (версия 10) можете да блокирате бисквитки, използвайки наличните настройки за боравене с надхвърлянето, като натиснете “Tools (Инструменти)”, “Internet Options (Интернет опции)”, “Privacy (Поверителност)” и след това “Advanced (Специални)”;

във Firefox (версия 24) можете да блокирате всички бисквитки като натиснете “Tools”, “Options”, “Privacy”, избирайки “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)” от спускащото меню и като премахнете отметката на “Accept cookies from sites (Приеми бисквитки от сайтовете)”;

в Chrome (версия 29) можете да блокирате всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings (Настройки)”, “Show advanced settings (Покажи специализирани настройки)” и “Content settings (Настройки на съдържанието” и след това изберете “Block sites from setting any data (Блокирай задаването на всякакви данни от сайтовете” под заглавието “Cookies (Бисквитки)”.

Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много сайтове. Ако блокирате бисквитките, няма да можете да използвате всички свойства на уебсайта ни.

 

Можете да изтриете бисквитки, които вече се съхраняват в компютъра ви – например:

 в Internet Explorer (версия 10) трябва ръчно да изтриете файловете на бисквитките (можете да намерите инструкции за това тук http://support.microsoft.com/kb/278835 );

 във Firefox (версия 24) можете да изтриете бисквитки като натиснете “Tools”, “Options” и “Privacy”, след това да изберете “Use custom settings for history (Използвай персонализирани настройки за историята)”, да натиснете “Show Cookies (Покажи бисквитки” и след това да натиснете “Remove All Cookies (Премахни всички бисквитки”;

 в Chrome (версия 29) можете да изтриете всички бисквитки като влезете в менюто “Customize and control (Персонализиране и контрол)” и натиснете “Settings”, “Show advanced settings” и “Clear browsing data (Изчисти данните за сърфирането”, след това изберете “Delete cookies and other site and plug-in data (Изтрий бисквитки и всички други плъгин данни и тези на сайта)” преди да натиснете “Clear browsing data.”

4. Изтриването на бисквитките ще има отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

 

 

 

 

EN

Privacy Policy for Vital Cetner Medical Center

At https://www.vladimirova.eu/, accessible from https://www.vladimirova.eu/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by https://www.vladimirova.eu/ and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

 

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in https://www.vladimirova.eu/. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website. Our Privacy Policy was created with the help of the TermsFeed Free Privacy Policy Generator.

 

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

 

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

 

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

 

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

 

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

 

Provide, operate, and maintain our website

Improve, personalize, and expand our website

Understand and analyze how you use our website

Develop new products, services, features, and functionality

Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes

Send you emails

Find and prevent fraud

Log Files

https://www.vladimirova.eu/ follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.

 

Cookies and Web Beacons

Like any other website, https://www.vladimirova.eu/ uses 'cookies'. These cookies are used to store information including visitors' preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users' experience by customizing our web page content based on visitors' browser type and/or other information.

 

Advertising Partners Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of https://www.vladimirova.eu/.

 

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on https://www.vladimirova.eu/, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

 

Note that https://www.vladimirova.eu/ has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

 

Third Party Privacy Policies

https://www.vladimirova.eu/'s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

 

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites.

 

CCPA Privacy Rights (Do Not Sell My Personal Information)

Under the CCPA, among other rights, California consumers have the right to:

 

Request that a business that collects a consumer's personal data disclose the categories and specific pieces of personal data that a business has collected about consumers.

 

Request that a business delete any personal data about the consumer that a business has collected.

 

Request that a business that sells a consumer's personal data, not sell the consumer's personal data.

 

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

 

GDPR Data Protection Rights

We would like to make sure you are fully aware of all of your data protection rights. Every user is entitled to the following:

 

The right to access – You have the right to request copies of your personal data. We may charge you a small fee for this service.

 

The right to rectification – You have the right to request that we correct any information you believe is inaccurate. You also have the right to request that we complete the information you believe is incomplete.

 

The right to erasure – You have the right to request that we erase your personal data, under certain conditions.

 

The right to restrict processing – You have the right to request that we restrict the processing of your personal data, under certain conditions.

 

The right to object to processing – You have the right to object to our processing of your personal data, under certain conditions.

 

The right to data portability – You have the right to request that we transfer the data that we have collected to another organization, or directly to you, under certain conditions.

 

If you make a request, we have one month to respond to you. If you would like to exercise any of these rights, please contact us.

 

Children's Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

 

https://www.vladimirova.eu/ does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.
Политика за Защита на личните данни
Контакти
гр.Варна, кв. Възраждане, бл. 6
тел.: 0879 840 995
       0878 288 006
e-mail: info@vladimirova.eu


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2024, Всички права запазени. Защита на личните данни